5 míst
Vidnavské mokřiny - chráněná přírodní rezervace

Vidnavské mokřiny - chráněná přírodní rezervace

Přírodní rezervace Vidnavské mokřiny byla vyhlášena 10.4. 1996 nařízením OkÚ Jeseník 96/ŽP/891. Rezervace se rozkládá na ploše 32 ha v nejnižším místě okresu - 222 m nad mořem. Na severu a východě je vymezena státní hranicí s Polskem , na jihu a severozápadě pak cestou a melioračním příkope ... (více)

Obří skály

Obří skály

Obří skály (1082 m n. m.) jsou 10 až 16 m vysoká a cca 700 m dlouhá rulová skalní hradba, nacházející se v národní přírodní rezervaci Šerák - Keprník, mezi obcemi Horní Lipová a Ramzová v chráněné krajinné oblasti Jeseníky. Na skalách jsou k vidění četné mrazové sruby s charakteristickými znaky ... (více)

Mechové jezírko - naučná stezka

Mechové jezírko - naučná stezka

V roce 1970 byla Správou CHKO Jeseníky otevřena naučná stezka dlouhá 2,2 km. Na trase je 5 zastavení s názornými texty o hlavních fenoménech lokality. Naučná stezka Rejvíz Mechové jezírko je určena pouze pro pěší návštěvníky! Největší rašeliniště na severní Moravě t ... (více)

Malé mechové jezírko

Malé mechové jezírko

Malé mechové jezírko leží v nadmořské výšce 745 m, 1km od osady Rejvíz, má rozlohu 920 m² a hloubku přibližně 5m. Jde o rašelinné jezero, nacházející se v rašeliništi v národní přírodní rezervaci Rejvíz. Nevede k němu žádná stezka a není veřejnosti přístupné. Nejbližší turistická zna ... (více)

Čertovy kameny - skalní útvar

Čertovy kameny - skalní útvar

Čertovy kameny jsou skalní útvar nacházející se na severním úbočí Zlatého chlumu asi 3 km od Jeseníku. 40 m vysoký a 100 m dlouhý. Skalní oblast tvoří několik věží a okrajových skal. Skála je tvořena vyvřelým pegmatitem. Jedná se o jeden z největších skalních útvar ... (více)

 5 míst