1 místo
Vidnavské mokřiny - chráněná přírodní rezervace

Vidnavské mokřiny - chráněná přírodní rezervace

Přírodní rezervace Vidnavské mokřiny byla vyhlášena 10.4. 1996 nařízením OkÚ Jeseník 96/ŽP/891. Rezervace se rozkládá na ploše 32 ha v nejnižším místě okresu - 222 m nad mořem. Na severu a východě je vymezena státní hranicí s Polskem , na jihu a severozápadě pak cestou a melioračním příkope ... (více)

 1 místo