Čertovy kameny - skalní útvar
Další fotografie
Čertovy kameny - skalní útvar
Čertovy kameny - skalní útvar
Čertovy kameny - skalní útvar
Čertovy kameny - skalní útvar
Mapa

Čertovy kameny - skalní útvar

Čertovy kameny jsou skalní útvar nacházející se na severním úbočí Zlatého chlumu asi 3 km od Jeseníku. 40 m vysoký a 100 m dlouhý. Skalní oblast tvoří několik věží a okrajových skal. Skála je tvořena vyvřelým pegmatitem. Jedná se o jeden z největších skalních útvarů na Jesenicku. Je tvořen gigantickými balvany s řadou mís.


Tento skalní útvar dal i jméno turistickému objektu, který byl vybudován v jeho těsné blízkosti na počátku 20. století. Zatímco český název skaliska Čertovy kameny je spjat s prastarou pověstí, vysvětlující vznik tohoto místa, je německý název Harichstein (Harichovy kameny) zcela prozaicky odvozen od jména majitele pozemku, na němž skála stála, německého sedláka z České Vsi Vinzenze Haricha. Výstup na vrcholek je zajištěn řetězy, z plošiny na vrcholku je pěkný pohled do údolí říčky Bělé, táhnoucí se od Jeseníku do Mikulovic a dále do polských rovin s výhledem až k Otmuchovskému jezeru. Co na kamenech budí údiv je jejich umístění, neboť se nacházejí pouze na místech, jež jsou dobře viditelná a vyvýšená. Není divu, že jejich zvláštní rozmístění u lidí vždy budilo obdiv, a nutilo jejich fantazii vymýšlet různé příběhy spojené s tímto magickým místem.
 

Podle staré pověsti zbožná hradní paní chtěla po smrti svého manžela postavit pod hradem, v širokém údolí, na samém okraji zalesněných hor, klášter pro zbožné mnichy, kteří by obdělávali pole na pozemcích, které v blízkosti kláštera chtěla mnichům věnovat. Nedaleko odtud, ve skalních rozsedlinách a hlubokých ráztokách, měl své doupě ďábel, kterému se v divoké krajině zalíbilo a kde spřádal své pekelnické pikle. Nechtěl připustit, aby k němu z kláštera doléhaly zbožné písně, aby byl ve svém ničivém díle rušen hlasem zvonu. Se svými pomocníky mařil započaté stavební dílo. Každou noc zničil všechno, co lidská ruka zbudovala přes den. Pekelník se rozhodl, že najednou učiní přítrž všem snahám a všemu úsilí lidí při vzniku nového stavebního díla. Rozhodl se, že celé údolí zatopí. Ďábel měl povoleno dokončit dílo zkázy do kuropění. Opozdil se však. Poslední kameny, které pekelníci přinášeli, zůstaly ležet na několika místech celého údolí. Tomu největšímu skalisku, které tu stojí celá staletí, se říká Čertovy kameny.

Od chaty Čertovy kameny Vás modrá značka dovede až k rozhledně Zlatý Chlum, která dominuje oblasti Jesenicka. Je vzdálena 1,5 km od chaty v celkové nadmořské výšce 908 m. n. m. Rozhledna nabízí ničím nerušený pohled na město, jeho lázeňskou část, siluetu Jeseníků a za dobrého počasí je vidět až do Polska.