8 míst
Kovadlina

Kovadlina

Nádherný a velice výrazný vrchol hlavního hřebene, ze všech stran ohraničen výraznými sníženinami, které tvoří sedlo Peklo (847m) a bezejmenné sedélko se sousedním vrcholem Karkulka (925m). Východní svahy spadají do hlubin Stříbrného údolí, západní svahy do polské doliny ... (více)

Čertova kazatelna

Čertova kazatelna

Horní Čertova kazatelna je rulový skalní útvar s 13m vysokou kolmou jižní stěnou, který svým tvarem připomíná kostelní kazatelnu. Stojíme-li na této vynikající vyhlídkové plošině, jsme vysunuti nad hlubiny spodní a kaňonovité části Račího údolí, které nás uchvátí svými hustými, zčást ... (více)

Vysoký kámen

Vysoký kámen

Další z překrásných vyhlídkových skalisek těchto úchvatných hor. Nalezneme jej v dlouhé SV rozsoše Borůvkové hory (899m). Dominanta osady Horní Hoštice. Na vrchol mohutného skaliska vedou kamenné schody ještě z dob před 2. světovou válkou. Z vrcholu krásný výhled k jihu ... (více)

Borový Vrch

Borový Vrch

Další z výraznějších „ostrovních hor“ Žulovské pahorkatiny. Nachází se nad osadou Žlíbek u Tomíkovic. Nehlubokým sedélkem je oddělen od nedaleké Boží hory (525m), se kterou tvoří tzv. dvojhlavý vrch . Borový vrch je ten bez kostelíku na vrcholu. Zato se zde však nachází pěkn ... (více)

Venušiny misky - smolný vrch

Venušiny misky - smolný vrch

Nádherné skalní město na vrcholu Smolný (404m) v Žulovské pahorkatině, přesněji v její části s názvem Bažantnice. Národní přírodní památka. Díky s kulovité odlučnosti žuly zde nalezneme krásně vyvinuté skalní útvary - mísy, sedadla, výklenky, tafone i voštiny. Tyto prohlubně, podle nichž dos ... (více)

Bílé Kameny

Bílé Kameny

Bílé kameny (675m) - na první pohled nevýznamný vrcholek hlavního hřebene Sokolského hřbetu. Nalezneme jej mezi vrcholy Křemenáč (735m) a Černá hora (809m). Ovšem na samotném vrcholu nás okouzlí malé kamenné městečko se spoustou menších i mohutnějších skal. Bílé k ... (více)

Sokolí skály

Sokolí skály

Sokolí skály (815m) - nádherné magické místo Rychlebských hor na vyvýšenině v závěru Stříbrného údolí. Skupina několika vysokých skal uprostřed impozantní horské scenérie.  V posledních letech zde hnízdí vzácný krkavec, proto bývá v letních měsících přístup na Sokolí skály omezen. ... (více)

Lurdská jeskyně - skalní útvar

Lurdská jeskyně - skalní útvar

Pověsti o zázračných uzdraveních na nově vzniklém poutním místě v Lurdech se začaly šířit Evropou. Koncem 19. a začátkem 20. století pronikly i na Jesenicko, kde úcta k Panně Marii Lurdské zakořenila v několika obcích a v roce 1908 se k nim zařadil i Rejvíz, kde pod skalním převisem Josefovy ská ... (více)

 8 míst