Zámek Janovice Rýmařov

Zámek Janovice Rýmařov

Počátkem 16. století zde Žerotínové postavili nevelkou tvrz. Renesančně upravena koncem 16. století za Hoffmanů ze Schönbüchlu. V letech 1663 - 1665 přestavěna v barokním slohu (A. Cannevala). V letech 1763 - 1765 za Harrachů, kteří z Janovic vytvořil význačné hospodářské středisko, byl původní objekt přístavbou dvoupatrové dvoukřídlé části s nárožní okrouhlou věží rozšířen v zámek. Harrachové jej vlastnili až do roku 1945.

Jedná se o renesanční zámek Janovice, který se nachází v Rýmařově - místní části Janovice. V současné době není zámek veřejnosti bohužel přístupný a sídlí zde pobočka zemského archivu. K zámku Vás dovede pěší trasa či cyklotrasa.

Panství Janovice sehrálo v dějinách českého státu nemalou roli - střídali se zde významní držitelé panství a samotná oblast byla velmi ceněna pro svoje surovinové bohatství - kovy. Dříve se janovické panství zvalo panstvím rabštejnským, dle tvrze Rabštejn, z níž dnes zbylo několik kamenů. Zámek Janovice byl blíže městu Rýmařov, středisku obchodu. Samotný zámek Janovice byl postaven někdy kolem roku 1520 Petrem z Žerotína. Petr ze Žerotína tu býval zřejmě jen občasným hostem, jeho hlavním sídlem byl šumperský zámek. Trvalým místem pobytu držitelů rabštejnsko-janovického panství se stal janovický zámek teprve za Hoffmannů z Grünbüchlu od r. 1586.

Volfgang Bedřich měl nepochybně v úmyslu učinit opět zámek Janovice svým stálým sídlem, a proto v r. 1663 povolal do Janovic italského stavitele Alexandra Cannevala, který tehdy upravil nynější východní část zámku do barokní podoby. Za hrabat Harrachů, kteří získali zdejší panství v r. 1721 bylo v l. 1763-1765 k původní budově přistavěno severní a západní křídlo zámku. Na sklonku 19. století zřídili Harrachové za zámkem na místě vysušených bažin nynější přírodně krajinářský park o rozloze více než 2 ha, známý jako severské arboretum (650 m n. m.)

Vlastní dvouposchoďová budova zámku má tvar otevřeného písmene V se dvěma trakty a je svým nádvořím otevřena k jihovýchodu. Před východní frontou vlastního zámeckého objektu směrem ke křižovatce, na níž se rozdvojuje silnice z Rýmařova jednak na Horní Město, jednak na Starou Ves, stojí dvě rozsáhlé budovy, které dříve tvořily součást hospodářského areálu zámku Janovice. Bývalý zámecký pivovar a bývalá budova ředitelství lesů a domény janovického velkostatku (od r. 1894), dnes majetek lesního závodu v Janovicích. Přístup do areálu uzavírá brána mezi oběma objekty, pěkný příklad umělecké kovářské práce.

V 80. letech 20. stol. byl zámek Janovice sídlem pobočky opavského státního oblastního archívu a pobočky bruntálského okresního archívu. Umělecky nejhodnotnější místnost, tzv. rytířský sál v nejstarší části zámku, byla citlivě renovována a sloužila kulturním potřebám archívu a obce.