Zámek Bruntál

Zámek Bruntál

Zámek Bruntál je svou netradiční dispozicí tvaru kruhové výseče s renesančním arkádovým nádvořím a hodinovou věží  nejvýznamnější kulturní památkou celého regionu.

V 15.století se původní hrad stal majetkem slezského rodu pánů z Vrbna, po bitvě na Bílé hoře jim však byl za protihabsburský odboj celý majetek zkonfiskován a roku 1621 zámek předán na více než 300 let řádu německých rytířů. Kolem roku 1556 již měl mohutnou obrannou zeď, víceposchoďový hradní palác a hospodářské budovy. Na počátku 17. století získal zámecký ráz. V letech 1766-1769 celkově přestavěn podle arch. F. A. Neumanna. Jeho dnešní podoba je výslednicí pět století probíhajícího historického a stavebního vývoje, v jehož průběhu byl původně pozdněgotický hrad renesančně přebudován a rozšířen, na sklonku 18. století barokně přestavěn a v 19. a počátkem 20. století dále upravován.

Nejhodnotnější interiéry zámku jsou zpřístupněny veřejnosti, zámeckou expozici tvoří kaple v přízemí a sály 1. patra zámku, zdobené rokokovými nástěnnými malbami mimořádné kulturní hodnoty a vybavené původním mobiliářem z 18. až počátku 20. století. Pozoruhodná je i zámecká galerie s díly italských, holandských, vlámských a německých mistrů 16.-18. století ze sbírek velmistrů Řádu německých rytířů. V sálech nejstarší části zámku, tzv. Starého paláce ve zvýšeném přízemí západního křídla zámku, je instalována expozice o přírodě Bruntálska a expozice řemesel a živností bruntálského regionu. Další původně hospodářské prostory a bývalé konírny v přízemí zámku jsou využívány jako výstavní prostory k pořádání výstav.

Kolem zámku se nachází rozsáhlý park s objektem salla tereny, zbytky městských hradeb s baštami a jezírkem. Reprezentační sály zámecké expozice jsou využívány ke konání koncertů, divadelních představení, svatebních obřadů a jiných kulturních a společenských událostí.

Zámek je také sídlem regionálního Muzea v Bruntále.

Kontakt
Emailmuzeumbruntal@seznam.cz
Telefon+(420) 554 717 947