1 event
events October, 11th 2020
ŽENA, KTERÁ UVAŘILA SVÉHO MANŽELA

ŽENA, KTERÁ UVAŘILA SVÉHO MANŽELA

Černá komedie, která je exkurzí do světa žárlivosti, zrady, nevěry, klamů a ponížení a ukazuje nový význam rčení, že „láska prochází žaludkem“. Tato velmi originální a vtipná černá komedie je exkurzí do světa žárlivosti, zrady, nevěry, klamů a ponížení a ukazu
 1 event