Smrk
Další fotografie
Smrk
Smrk
Smrk
Smrk
Květena na Smrku :-)
Mapa

Smrk

Smrk - 1125m - velice rozložitý a plochý vrchol, nejvyšší z celých Rychlebských hor. Smrk ležící mezi vrcholem Brousek (1115m) a Klínovým vrchem (928m). Vrcholová partie tohoto krásného vrcholu je vlastně jakési rozsáhlé, vysoko položené plateau, které lze rozdělit na několik částí.

Samotný vrchol Smrku leží asi 500 m JV od hraniční čáry, tedy vlastně již mimo hlavního hřebene. Tato část je z části zalesněna, z části odlesněna s nádhernými výhledy, za dobrého počasí je velice dobře vidět Sněžka (1602m) a Studniční hora (1554m) ve vzdálených Krkonoších.

Na severním okraji vrcholové plošiny Smrku se nachází malé rašeliniště s vzácnou glaciální květenou zvané Malení. Odtud se otevírá překrásný výhled k severu na mohutný vrchol Kovadlina (989m) a na skupinu Špičáku (957m). Na samotné státní hranici ve výšce 1109m, v místech historického trojmezí Moravy, Slezska a Kladska, se nachází důležitá křižovatka turistických cest zvaná Smrk - Hraničník (Trojmezí) a krásný dřevěný přístřešek zvaný Mrazík.

Asi 500m severně od Trojmezí leží poslední část, kterou lze pokládat za součást vrcholové plošiny Smrku. Tento plochý vrcholek se nazývá Góra Smrek (1107m), která je od Smrku oddělena nehlubokým sedélkem. Odsud se otevírá překrásný výhled na Góry Bialské a nedalekou Kovadlinu. Tento výhled je však každým rokem více omezen pro dorůstající smrky.