Zlatorudné mlýny
Mapa

Zlatorudné mlýny

Hornický skanzen - se Zlatorudnými mlýny u Zlatých Hor
Při cestě ze Zlatých Hor do Ondřejovic, leží malebné Údolí Ztracených štol. Říčka Olešnice zde opouští úzce zaříznutý úsek údolí a po miliony let ukládá zlato do náplavů. Zdejší rýžoviště byla těžena povrchově i hlubinně, tzv. měkkým dolováním. Pravý břeh Olešnice je poset pinkami, obvaly i odvaly. Je protkán nespočetnými kanály pro přívod vody do rýžovišť. Hlavní přívodní kanál je stále v provozu. Geologové v těchto místech prokázali vysoké obsahy zlata s opětovným nabohacováním. V hloubce cca 5 m bylo průzkumnou šachticí odhaleno vydřevené důlní dílo, zřejmě jedna ze ztracených štol, ukrývajících zlatonosné žíly. Spekuluje se i o provázání ztracených štol s 6 km dlouhou štolou Tří králů, ústící ve vzdálených polských Glucholazích a prokazatelně pokračuje až za zlatohorské nádraží.
V současné době je v tomto romantickém údolí vybudována replika středověkých hornických mlýnů s naučnou stezkou "Údolí ztracených štol". V mlýnici Vám bude předvedeno drcení zlaté rudy a při troše štěstí si kousíček zlata můžete odnést domů. Oba dřevěné stroje, zhotovené podle dobových nákresů, jsou poháněny vodními koly, která čerpají energii z původního kanálu. Horský ráz údolí a postavení vodních kol v kaskádě kolmo ke svahu vytvářejí čarokrásné zákoutí. Jako by se zde opravdu čas zastavil. Naučná stezka vás přivede i k místu, "kde voda teče do kopce." Optický klam je na místě tak silný, že pozorovatel jen stěží pochopí umění dávných zlatokopů.
Naučná stezka v okolí Zlatorudných mlýnů vás seznámí o původu a způsobu zpracování zlata. Nahlédnete na místa, kde středověcí kovkopové razili šachty do skal. A snad se vám podaří spatřit bájného pastýře. Ten občas sestupuje z rejvízských hvozdů, aby obhlédl, zdali člověk nakládá s přírodou uvážlivě.
Údolí ztracených štol žije svým životem i dnes. Bylo zde mistrovství České republiky i Evropy. Každoročně zde zlatokopové soutěží o Zlatou pánev starosty města. Jak lze usoudit, historie zde neumlkla, ale žije dál. Na malém kousku země se vrátíte do minulých časů, které ne vždy byly tak bezstarostné jako dnešní. Těžký byl zdejší život. Ale víc bychom už neměli prozrazovat. Přijeďte a přesvědčte se sami.

Vstupné na mlýny : dospělí 20,-Kč, děti 10,-Kč

Průvodce mlýnů : Karel Kozluk - tel.:+420 721 930 684

Kontakt
Telefon+420 721 930 684
Odkaz http://www.zlatehory.cz