Lázně - Dolní Lipová
'> * tag. */-=>'>

Lázně - Dolní Lipová

Lázně založil v roce 1829 Johann Schroth. Schrothova kúra proslavila lázně nejen na tehdejším území Rakousko-Uherska, ale i v řadě dalších míst Evropy. Na tuto tradici dnes navazují moderní způsoby lázeňské léčby, ozdravných a rekreačních pobytů. Lázně jsou zaměřeny na léčbu chronických kožních nemocí, onemocnění žláz s vnitřní sekrecí, metabolických poruch a pohybového aparátu. Léčba obezity, realizovaná podle nejnovějších poznatků moderní medicíny, je tradiční a dlouholetou indikací lázní.

Pět elementů může být chápáno jako pět fází nebo proměn energie jin a jang. Symboly vody, dřeva, ohně, země a kovu představují spíše přírodní síly a společně formu dynamického celku, než aby byly elementy v doslovném smyslu.

Pro tělo je důležité, aby dynamický celek byl v rovnováze v každé jeho složce. Elementy nejsou ani oddělené, ani pevné. Jsou fázemi kontinuálního energetického procesu, který můžeme pozorovat potenciálně v každém aspektu života.
Pořadí, v němž je zde můžeme představit, ilustruje jejich přirozený pohyb od jin k jang a zpět. Poukazuje se na to jako na cyklus tvoření. Zatímco po sobě následující elementy vyživují jeden druhý, jejich vzájemné vztahy zavádějí omezení a vynucení a působí jako prevence nerovnováhy.
Cyklus ovládání však také obsahuje potenciál pro vzájemnou destrukci. Jestliže se například Voda rozlije, Oheň bude udušen; a pokud se Dřevo příliš rozroste, ochudí to Zemi o živiny.


Přiznání statutu klimatických lázní vyžaduje splnění náročných mezinárodně stanovených podmínek na čistotu ovzduší, jehož parametry jsou neustále monitorovány. Na tomto výsledku se mimo jiné podílí mnohakilometrové celistvé pásmo lesů, které vzduch čistí a obohacuje o vzdušné vitamíny a malé ionty.
Nerovnováha tohoto prvku se může projevit sklíčeným smutkem, neklidem, urážlivostí a plačtivostí, naopak vyvážení tohoto prvku vede ke spravedlnosti.
V našich lázních můžete harmonizovat tento živel procházkami, inhalacemi, suchou uhličitou lázní a saunou.

E-mail: info@lazne.cz, procedury@lazne.cz

 Contact on a company
Webhttp://www.lazne.cz
Emailinfo@lazne.cz
Phone 1584 421 351
 Address
The street name
Lázeňská 248
Village nameLipová-Lázně
Zip code79061
Comments