Vodopády Bílé Opavy
Další fotografie
Vodopády Bílé Opavy
Mapa

Vodopády Bílé Opavy

Vodopády Bílé Opavy je označení kaňonu říčky Bílá Opava ve svrchní části jejího toku pod jihovýchodním úbočím Pradědu. Území je součástí Národní přírodní rezervace Praděd. Podél toku vede souběžně se žlutou turistickou značkou  naučná stezka Bílá Opava. Řeka překonává výškový rozdíl mezi pramenem a Karlovou Studánkou řadou peřejí a vodopádů, naučná stezka překonává kaňon několika lávkami a žebříky. Předmětem ochrany je mimo jiné typická jesenická forma smrku, mimo to zde roste řada zajímavých horských rostlin - havez česnáčková, mléčivec alpský, čípek objímavý, kamzičník rakouský a také řada druhů mechorostů.