Zahajovací koncert XXIX. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Karla Ditterse z Dittersdorfu

Zahajovací koncert XXIX. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Karla Ditterse z Dittersdorfu

Na letošním zahajovacím koncertu již XXIX. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu zazní hned dvě skladby tohoto významného hudebního skladatele v obnovené světové premiéře.

Karel Diiters z Dittersdorfu   Symfonie B dur  ( obnovená světová premiéra) Presto-Andante-Menuetto-Presto

Karel Ditters z Dittersdorfu    Koncert D dur pro housle a orchestr (obnovená světová premiéra) Allegro-Andante-Allegro

Florian Leopold Gassmann  Symfonie c-mol  Allegro-Poco Andante-Mdnuetto-Allegro molto

Zámecká kapela biskupa Phillipa

Sólo: Eliška Dvorská - housle

Dirigent -  Petr Chromčák

Comments