Fotografie pro Vincenze Priessnitze

Fotografie pro Vincenze Priessnitze

Od 10.07.2020 09:00 do 20.09.2020 17:30 hod.
IC Katovna, Jeseník | Mapa
FOTOGRAFIE PRO VINCENZE PRIESSNITZE je název výstavy, kterou její autor Jiří Kalabis, věnoval zakladateli vodoléčby v Jeseníku. Vystavené snímky jsou výtvarnými detaily průzračně čisté vody jesenických řek, bystřin a potoků. Výstava se koná od 10.7. - 26.8. 2020 v Katovně (I.patro) a je přístupná v otevírací době TIC Jeseník. Vstup volný. Pořádá MKZ Jeseník ve spolupráci s TIC Jeseník .

FOTOGRAFIE PRO VINCENZE PRIESSNITZE, autor výstavy: Jiří Kalabis, Šumperk

 Jiří Kalabis výstavu pomyslně věnoval zakladateli vodoléčby v Jeseníku.  Vystavené snímky, jsou výtvarnými detaily průzračně čisté vody jesenických řek, bystřin a potoků. Jejich autor působil dlouhá léta jako fotograf divadla v Šumperku a Uherském Hradišti. Před dvěma lety, se rozhodnul pro návrat do kraje svého mládí. Po několika desetiletích působení na jižní Moravě, si jej opět přitáhly Jeseníky a jejich voda. Instinktivně se vrátil k brouzdání vodou, v duchu vodoléčebné tradice kraje. Tentokrát tak činí s fotoaparátem v ruce a velikou pokorou, k jejím oblažujícím účinkům. Jak sám říká, v dobách kdy pobýval na jihu, byl jeho oblíbenou knihou, román Prameny živé vody, o zakladateli vodoléčby Vincenzi Priessnitzovi. Ten nabádal své pacienty nejen k noření do vody, ale též k vnímání její krásy i krásy okolních hor. Jiří Kalabis hledá vizuální krásu v samé podstatě jesenické vody, čiré průzračnosti, její schopnosti zachytit a vést sluneční světlo. V paprscích slunce, voda v jeho snímcích zvýrazňuje barvy prostředí jímž protéká.  Zrcadlí jeho tvary, kameny, oblohu i slunce samo, aby na snímacím čipu fotoaparátu, zanechalo prchavý záblesk. Vznikají tak abstraktní obrazy, podněcující fantazii pozorovatele k vlastní interpretaci. Autor jednotlivé snímky nijak nejmenuje a neuvádí místa jejich vzniku. Jesenická voda na nich, je však pro něj živlem takřka posvátným, v jehož blízkosti strávil v posledních dvou letech většinu volného času. Je pro něj živou vodou, po které se mu mnoho let stýskalo. Výstava oslavuje krásu stále vzácnější horské vody a památku člověka, který ostatní naučil, jak ji využívat k léčení.

Komentáře